Memorandum k zásadám ochrany osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Klademe velký důraz na ochranu Vašich údajů a na zachování Vašeho soukromí. Níže Vás proto informujeme o shromažďování a zpracovávání osobních údajů při používání našich webových stránek www.uplifter.cz , www.uplifter.sk , www.minijerab.cz a www.minizeriav.sk .

Anonymní získávání údajů

Naše webové stránky můžete navštívit, aniž byste museli uvádět údaje k Vaší osobě. V této souvislosti neukládáme žádné osobní údaje. Za účelem zlepšení naší nabídky vyhodnocujeme pouze statistické údaje, které neumožňují žádné poskytování informací o Vaší osobě.

Získávání a zpracování údajů při používání kontaktního formuláře

Při používání kontaktního formuláře shromažďujeme osobní údaje (jednotlivé údaje o osobních nebo věcných poměrech určité nebo určitelné fyzické osoby) pouze v rozsahu, který Vy poskytnete. Vaši e-mailovou adresu používáme pouze ke zpracování Vaší poptávky. Vaše údaje budou následně smazány, pokud jste nesouhlasili s jejich dalším zpracováním a použitím.

Získávání, zpracování a používání osobních údajů

Osobní údaje (jednotlivé údaje o osobních nebo věcných poměrech určité nebo určitelné fyzické osoby) shromažďujeme pouze v rozsahu, který Vy poskytnete.

Zpracování a používání Vašich osobních údajů je prováděno za účelem splnění a vyřízení Vaší objednávky, jakož i za účelem zpracování Vašich poptávek.
Po kompletním splnění smlouvy budou osobní údaje nejdříve se zohledněním daňových a obchodněprávních archivačních lhůt uloženy a po uplynutí lhůty budou smazány, pokud jste nesouhlasili s jejich dalším zpracováním a použitím.

Používání e-mailové adresy pro zasílání newsletterů

Vaši e-mailovou adresu používáme bez ohledu na plnění smlouvy výlučně k vlastním reklamním účelům pro zasílání přímé reklamy. Pokud byste s tímto nesouhlasili, můžete kdykoliv proti používání vznést námitku. Námitka může být podána prostřednictvím každého komunikačního prostředku, nejen e-mailem. Musí nám ale být doručena, aby se stala účinnou. K tomuto účelu nevznikají žádné jiné náklady než náklady za doručení podle základních tarifů. Kontaktní údaje pro uplatnění námitky naleznete v tiráži, rovněž můžete využít příslušný odkaz v newsletteru. Vaše e-mailová adresa bude následně smazána.

Předávání osobních údajů

Vaše osobní údaje nejsou bez Vašeho výslovného souhlasu předávány žádným třetím osobám. Výjimkou jsou pouze naši partneři poskytující nám služby, které potřebujeme pro realizaci smluvního vztahu. V těchto případech se striktně řídíme ustanoveními Spolkového zákona na ochranu dat. Rozsah přenosu dat je omezen na minimální míru.

Cookies

Naše internetové stránky používají na několika místech tzv. cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou archivovány ve Vašem počítači a které Váš prohlížeč ukládá. Slouží k tomu, aby naši nabídku učinily uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Cookies dále umožňují našim systémům rozpoznat Váš prohlížeč a nabídnout Vám služby. Cookies neobsahují žádné osobní údaje.

Používání remarketingové funkce nebo funkce "Podobné cílové skupiny" od Google Inc.

Poskytovatel používá na svých webových stránkách remarketingovou funkci nebo funkci "Podobné cílové skupiny" od společnosti Google Inc. („Google“). Pomocí této funkce může poskytovatel cíleně oslovit návštěvníky webových stránek reklamou tím, že jsou návštěvníkům webových stránek poskytovatele zapínány personalizované reklamní inzeráty vztahující se k jejich zájmům, když navštíví jiné internetové stránky v síti Google Display Network. Za účelem provedení analýzy používání webových stránek, která je podkladem pro vytvoření reklamních inzerátů vztahujících se k zájmům, používá Google tzv. cookies. K tomu ukládá Google malý soubor s řadou čísel v prohlížečích návštěvníků webových stránek. Pomocí tohoto čísla jsou evidovány návštěvy webových stránek a shromažďovány anonymizované údaje o používání webových stránek. Nedochází k žádnému ukládání osobních údajů návštěvníků webových stránek. Navštívíte-li následně jiné webové stránky v síti Google Display Network, zobrazí se Vám reklamní šoty, které s vysokou pravděpodobností zohlední dříve vyvolané produktové a informační oblasti.
Používání cookies ze strany Google můžete trvale deaktivovat tím, že kliknete na následující
odkaz, kde si stáhnete a nainstalujete připravený plug-in:
https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de

Alternativně můžete používání cookies deaktivovat prostřednictvím třetích poskytovatelů tím, že vyvoláte deaktivační stránku iniciativy NAI (Network Advertising Initiative) na http://www.networkadvertising.org/choices/ a budete následovat uvedené další pokyny.
Další informace ke Google remarketingu a k prohlášení o ochraně osobních údajů od Google naleznete na: http://www.google.com/privacy/ads/

Používání Google Adwords Conversion-Tracking

Používáme online reklamní program „Google AdWords“ a v rámci Google AdWords pak nástroj Conversion-Tracking (měření konverzí). Google Conversion Tracking je analytická služba společnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

Když kliknete na reklamu zapnutou od Google, uloží se do Vašeho počítače cookie pro Conversion-Tracking. Tyto cookies mají omezenou platnost, neobsahují žádné osobní údaje a neslouží tak k žádné osobní identifikaci.

Když navštívíte určité internetové stránky na našem webu a u cookie ještě neuplynula daná platnost, může Google i my poznat, že jste klikli na reklamu a že jste byli přesměrováni na tuto stránku.

Každý zákazník Google AdWords obdrží jiné cookies. Tím neexistuje žádná možnost, že by mohly být cookies přes webové stránky zákazníka dohledány.
Informace, které jsou získány pomocí Conversion-cookies, slouží k vytvoření Conversion-statistik pro zákazníky AdWords, kteří se rozhodli pro Conversion-Tracking. V tomto případě se zákazníci dozvědí celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a kteří byli přesměrováni na stránku opatřenou Conversion-Tracking-tagem. Neobdrží však žádné informace, s jejichž pomocí by se dali uživatelé osobně identifikovat.

Pokud se nechcete účastnit Trackingu, můžete toto používání odmítnout tím, že zamezíte instalování cookies odpovídajícím nastavením Vašeho softwaru prohlížeče (možnost deaktivace). Pak nebudete do statistik Conversion-Tracking zahrnuti.
Další informace a prohlášení o ochraně osobních údajů od Google naleznete na: http://www.google.de/policies/privacy/

Používání Google Analytics

Tyto webové stránky využívají Google Analytics, službu pro analýzu webu od společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používají tzv. „cookies“, textové soubory, které se ukládají do vašeho počítače a které umožňují analýzu Vašeho používání webových stránek. Informace o Vašem používání těchto webových stránek, které byly vytvořeny cookies, jsou zpravidla přenášeny na Server společnosti Google v USA, kde jsou ukládány. V případě aktivace anonymizace IP adres na těchto webových stránkách bude však Vaše adresa IP v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech dohody o Evropském hospodářském prostoru předem zkrácena. Pouze ve výjimečných případech dochází k přenosu plné adresy IP na server společnosti Google v USA, kde je pak zkrácena. Z pověření provozovatele těchto webových stránek použije společnost Google tyto informace za účelem vyhodnocení Vašeho používání webových stránek, aby sestavila zprávy o aktivitách na webových stránkách a aby poskytla provozovateli webových stránek další služby spojené s používání webových stránek a internetu. Adresa IP předaná Vaším prohlížečem v rámci Google Analytics nebude spojována s žádnými jinými daty od Google. Ukládání cookies můžete zamezit odpovídajícím nastavením Vašeho softwaru prohlížeče; poukazujeme Vás však na to, že v tomto případě nebudete moci eventuálně používat v plném rozsahu veškeré funkce těchto webových stránek. Kromě toho můžete zamezit shromažďování údajů vytvořených cookies, které se vztahují na Vaše používání webových stránek (vč. vaší adresy IP) a rovněž i zpracovávání těchto údajů společností Google tím, že kliknete na následující odkaz, kde si stáhnete a nainstalujete dostupný plug-in prohlížeče http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Informace, opravy, zablokování a smazání údajů

Kdykoliv máte právo na bezplatné informace o Vašich uložených údajích, jakož i právo na opravy, zablokování nebo smazání. V případě vašich přání nás kontaktujte. Kontaktní údaje naleznete v naší tiráži.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů : +420 230 234 500, info@uplifter.cz .

 

Stav k: 25.05.2018