O nás

Naším klíčem k úspěchu je vzájemná důvěra mezi vedením společnosti a všemi zaměstnanci. Chováme se odpovědně, eticky, držíme se tradičních hodnot, myslíme podnikatelsky.

Společnost řízená vlastníky

Všechny aktivity firmy směřují k jejímu dalšímu posílení a rozvoji.

Hodnoty

Konstruktivní spolupráce a vzájemný respekt mezi vedením společnosti, managementem a všemi zaměstnanci je naší silou.

Vzájemná úcta a respekt je základem naší práce.

Společně vytváříme firemní atmosféru. Vzájemnou důvěrou, spolehlivostí a konstruktivním uvažováním i jednáním.

Seriózností, důvěrou a slušností budujeme dlouhodobou spolupráci a vztahy s našimi zákazníky.

Všichni zaměstnanci jsou součástí úspěchu firmy.

Uplifter | Zaměstnanci

Zaměstnanci

Každá firma je tak dobrá, jako její zaměstnanci. Úspěch firmy záleží na angažovanosti jejích kvalifikovaných zaměstnanců.

Motivace a individuální schopnosti každého ze zaměstnanců jsou u nás vždy podporovány stejnou měrou, bez ohledu na pozici pracovníka ve strukturách společnosti.

Je naším záměrem vytvářet pracovní podmínky, které přispívají ke spokojenosti našich zaměstnanců.

Záleží nám na zdraví našich zaměstnanců. Velkou pozornost a podporu věnujeme především našim starším kolegyním a kolegům.

Práce a rodina

Uplifter® nabízí svým zaměstnancům individuální dohody, umožňující maximální využití potenciálu spolupracovníka pro firmu, při zachování prostoru pro jeho osobní a rodinné zájmy.

Uplifter | Práce a rodina

Vedení

Výsledků a úspěchu dosahujeme i díky tomu, že našim zaměstnancům předkládáme jasné cíle.

Podporujeme samostatné rozhodování našich zaměstnanců, posilujeme jejich kompetence a odpovědnost. To vše v jasně definovaném rámci úkolu. Vzájemně otevřeně komunikujeme, podporujeme potenciál vlastních zaměstnanců.

Naši zákazníci

Našim zákazníkům je vždy na naší straně k dispozici kompetentní partner, jehož hlavní prioritou ja spokojenost zákazníka. Stojíme si za vysokou technickou kvalitou našich výrobků a služeb, seriózností a spolehlivostí. Průběžně se snažíme dále vylepšovat naše služby a podporu zákazníků a naším cílem je jejich požadavky a přání nejen plnit, ale i překonávat jejich očekávání.

Uplifter | Naši zákazníci
Uplifter | Značka

Značka

Značka Uplifter® je pro nás závazkem a kapitálem.
Úsilí o další posilování naší značky a její nezaměnitelnosti jsou základním pilířem hrdé samostatnosti naší firmy.

Naše značka představuje kvalitu a jistotu bez přehnaných očekávání.

Uplifter® je synonymem pro moderní, špičkové, inovativní a uživatelsky komfortní stroje a zařízení se širokými možnostmi uplatnění.

Strategie

Prodej, pronájmy, servis a vlastní výroba jsou naše čtyři základní pilíře.

Naše výrobky a služby jsou prvotřídní a budou i nadále průběžně zlepšovány. Vyhledáváme výzvy a úkoly ve kterých se otevírá na jedné straně možnost využít a dále rozvíjet naše nabyté zkušenosti a z druhé strany přichází dosud nepoznané prostředí a okolnosti. To nás posouvá dopředu a staví na čelo před konkurencí.

Uplifter | Strategie
Uplifter | Ekologie a životní prostředí

Ekologie a životní prostředí

Našim cílem je pracovat a využívat prostředky a síly v souladu se zdravým životním prostředím.

Nepoužíváme zdraví a přírodu ohrožující látky a nepřehlížíme ekologické a sociální aspekty našich aktivit.

Podpora sociálních programů

Sociální angažovanost je pro nás důležitá a proto podporujeme vybrané projekty:

  • Die Tafel in Oberviechtach
  • Aktion-Tschernobyl in Kiew
  • Kindergarten St. Michael in Weidenthal
Uplifter | Podpora sociálních programů
Uplifter | Závěr

Závěr

Za vším uvedeným s upřímnou snahou o další zlepšování ve všech oblastech stojí vedení a management společnosti.